08-08-202007:29?°CGeoPortal Terrassa
Skip Navigation Links
Inici
Indicadors
Aplicacions
CAD/GIS
Llistats
Descàrregues
Recerca
Contacte

GeoServeis

Un servei web, es una col·lecció de protocols i estàndards que serveixen per intercanviar dades entre aplicacions, permetent que diferents aplicacions remotes puguin intercanviar-ne informació sense haver-la d´emmagatzemar en local.

Un geoservei es un servei web específic que retorna informació amb component geogràfica, permetent l´accés a la informació geogràfica ubicada en els servidors dels organismes productors, d´una forma estàndard i a través de qualsevol aplicació compatible.
Per a la generació i utilització dels geoserveis s´utilitzen llenguatges i protocols estàndards, definits per l´Open Geospatial Consortium (OGC).

Des de la IDE Local de l´Ajuntament, posem a l´abast dels diversos usuaris (entitats, empreses, ciutadans,...) la informació cartogràfica disponible, a traves de l´especificació WMS definida per OGC.
De igual forma, tots els geoserveis estan accessibles a traves de l´interficie web d´ArcGIS Server, els mètodes REST, accessibles a traves de les URL definides.

Aquí trobareu tota la informació dels Geoserveis definits pels visors de mapes que actualment utilitza l´Ajuntament de Terrassa. S´ha de tenir en compte que, per motius obvis, no tots estan llistats (per veure la llista completa feu-nos arribar un mail ).

Recomanem als usuaris que vulguin fer-ne un ús professional que ens proporcionin un correu de contacte i una breu descripció de l´ús, mitjançant la nostra adreça electrònica sistemes.informacio.territorial@terrassa.cat

L´Ajuntament de Terrassa es reserva el dret de clausurar o restringir-ne l´accés en cas d´abús o ús il·legítim.

Llistat de GeoServeis web disponibles:
 IconaTipusDescripció
WMS - Web Map ServiceDivisions Administratives de la ciutat.
WMS - Web Map ServiceEleccions: dades provisionals comicis electorals.
WMS - Web Map ServiceEquipaments públics.
WMS - Web Map ServiceEstat i anàlisi de les fonts naturals d'aigua.
WMS - Web Map ServiceInformació topogràfica 1:500
WMS - Web Map ServiceMapa de fons de la ciutat
WMS - Web Map ServiceMapa de fons de la ciutat (cache WMS)
WMS - Web Map ServiceMapa de fons de la ciutat (cache WMTS)
WMS - Web Map ServiceMapa estratègic de soroll 2007.
WMS - Web Map ServiceMapa estratègic de soroll 2014.
WMS - Web Map ServiceMobilitat i transports.
WMS - Web Map ServicePlanejament urbanístic - POUM Terrassa.
WMS - Web Map ServicePolígons d'activitat econòmica.
WMS - Web Map ServicePunts d'interès (Turisme, farmacies,...).
WMS - Web Map ServiceTramer: Carrerer i portals de la ciutat.
WMS - Web Map ServiceXarxes (Carreteres, Hidrogràfica,...).
ESRI ArcGIS Rest ServiceDivisions Administratives de la ciutat.
ESRI ArcGIS Rest ServiceEleccions: dades provisionals comicis electorals.
ESRI ArcGIS Rest ServiceEquipaments públics.
ESRI ArcGIS Rest ServiceEstat i anàlisi de les fonts naturals d'aigua.
ESRI ArcGIS Rest ServiceHabitatge Terrassa.
ESRI ArcGIS Rest ServiceInformació topogràfica 1:500.
ESRI ArcGIS Rest ServiceMapa de fons de la ciutat - cache -
ESRI ArcGIS Rest ServiceMapa de fons de la ciutat
ESRI ArcGIS Rest ServiceMapa estratègic de soroll 2007.
ESRI ArcGIS Rest ServiceMapa estratègic de soroll 2014.
ESRI ArcGIS Rest ServiceMobilitat i transports.
ESRI ArcGIS Rest ServicePunts d'interès (Turisme, farmacies,...).
ESRI ArcGIS Rest ServiceComerç: Sóc de Terrassa i compro a Terrassa
ESRI ArcGIS Rest ServiceTramer: Carrerer i portals de la ciutat.
ESRI ArcGIS Rest ServiceXarxes (Carreteres, Hidrogràfica,...).
 
Enllaços OpenData Terrassa