CARRER DE PALET I BARBA2531
Domčnec Palet i Barba
Terrassa, 1872 - Barcelona, 1953
Advocat, geňleg, industrial i polític

Introductor de l'espeleologia a Terrassa i pioner de les exploracions petrolíferes a Espanya. President del Centre Excursionista de Terrassa (1914-1921). Fundador de la Fraternitat Republicana i diputat a Corts. Regidor de l'Ajuntament de la ciutat i com a tal, creador de l'Escola Municipal de la Llar.
Prolongació fins al carrer de Nŕpols.
NumeracióLongitud
Parells, del 4 al 64
Senars, del 21 al 203
628 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 30-03-2016     CARRER DE PALET I BARBA 
 11-12-1991     CARRER DE PALET I BARBA