CARRER DE NĀPOLS4116
Ciutat d'Itālia, capital de l'antic regne del mateix nom, que formā part de la corona catalano-aragonesa.

Prolongaciķ fins al carrer de Palet i Barba
NumeraciķLongitud
Senars, del 1 al 37
Parells, del 2 al 20
146 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIĶ HISTŌRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 30-03-2016     CARRER DE NĀPOLS 
 11-06-1987     CARRER DE NĀPOLS
 19-12-1958   19-12-1958 CARRER DE NÁPOLES
     11-06-1987 CARRER 3 C