PLACETA DE BLAS BUENDÍA5736
Blas Buendía i Hidalgo
Benalúa de Guadix, 1931 - Terrassa, 2009
Líder veïnal i terrassenc de l'any 2002.
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
106 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 30-03-2016     PLACETA DE BLAS BUENDÍA 
 07-03-2002   30-03-2016 PLACETA D'ASTORGA
Municipi de Lleó