PLAÇA DELS MUSEUS5924
El Museu Tèxtil i del Museu de Terrassa es situen al seu entorn
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
234 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 30-03-2016     PLAÇA DELS MUSEUS