PLAÇA DE LES TEIXIDORES5927
El nom fa referència a les persones que tenen l'ofici de teixir, que consiteix a treballar en els telers.
La proposta recull la forma femenina com a un reconeixement a la feina de les dones en la indústria tèxtil de la ciutat.
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
210 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 21-04-2017     PLAÇA DE LES TEIXIDORES