JARDINS DE BACARES5928
Municipi d'Almeria, en homenatge a les persones que provenen d'aquest municipi que viuen a la nostra ciutat.
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
181 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 26-06-2017     JARDINS DE BACARES