PLAÇA DE SANT ELOI5932
Chaptelat, prop de Llemotges, 588 - Noyon, 660
Bisbe franc de Noyon
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
104 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 26-06-2017     PLAÇA DE SANT ELOI