CAMÍ DE MAS RUBIAL5933
El nom fa referència al mas que hi havia a l'indret, i al color vermellós de la terra de la zona.
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 5
Parells, del 2 al 6
773 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 26-06-2017     CAMÍ DE MAS RUBIAL