PLAÇA DE SAMUEL VILA I VENTURA5936
Plaça de Samuel Vila i Ventura
Rubí, 1902 - Terrassa, 1992
Pastor protestant, escriptor i editor
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
102 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 13-12-2017     PLAÇA DE SAMUEL VILA I VENTURA