CARRER DE LES COSIDORES1795
En homenatge a les Cosidores d'errades, un ofici de la indústria tčxtil desenvolupat per un gran nombre de dones de la ciutat. Corregien els defectes de les peces de roba que s'havien produďt durant el procés d'elaboració del teixit.
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 211
Parells, del 2 al 160
822 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 21-01-2021     CARRER DE LES COSIDORES 
 17-02-1988   25-01-2021 CARRER DE JOSEP TAPIOLAS
Josep Tapioles i Castellet
Olesa de Montserrat, 1895 - Terrassa, 1955
Industrial i polític
President del Partit Tradicionalista i difusor de la doctrina social de l'Església
 14-11-1958   17-02-1988 CARRER DE JOSÉ TAPIOLAS
     14-11-1958 CARRER 8 F