PLAÇA DEL PONT DE VACARISSES5703
Antic pont de Vacarisses. Modificació del tipus de via atčs que actualment aquest indretno té morfologia de pont.
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
111 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 05-06-2018     PLAÇA DEL PONT DE VACARISSES 
 11-04-2000   05-06-2018 PONT DE VACARISSES
Antic pont de Vacarisses. Modificació del tipus de via atčs que actualment aquest indretno té morfologia de pont.