PONT DE CAN GONTERES5937
Pont que passa per sobre del transvasament de la riera del Palau. Connecta el carrer del doctor Fleming i el camí romeu de Montserrat que porta a Can Gonteres.
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
64 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 05-06-2018     PONT DE CAN GONTERES