AVINGUDA DE LA LLANA5938
Prolongació del vial del mateix nom procedent de Rubí.

Coincideix amb l'antic traçat del camí de Terrassa a Rubí.
NumeracióLongitud
Senars, del 151 al 151
525 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 05-06-2018     AVINGUDA DE LA LLANA