PONT DE MANUEL DE FALLA5940
Travessa la riera del Palu i connecta els dos trams del carrer de Manuel de Falla
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
34 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 05-06-2018     PONT DE MANUEL DE FALLA