PONT D'EDUARD MARQUINA5941
Pont que passa per sobre la riera del Palau i que dona continuďtat al carrer d'Eduard Marquina fins al carrer d'Úbeda.
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
20 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 05-06-2018     PONT D'EDUARD MARQUINA