PONT DE L'ABAT MARCET5943
Travessa la riera del palau, en el punt de conflučncia de l'avinguda de l'Abat marcet i l'avinguda de Josep Tarradellas.
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
48 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 05-06-2018     PONT DE L'ABAT MARCET