PONT DE CAN BOADA5944
Pont per sobre del transvasament de la riera del Palau. Connecta el dos sectors de Can Boada.
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
54 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 05-06-2018     PONT DE CAN BOADA