PONT PASSAREL.LA DEL VI5945
Passarella que connecta els sectors de Can Boada a l'altura de la plaça del Vi.
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
59 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 05-06-2018     PONT PASSAREL.LA DEL VI