PONT D'ORŔ5946
Pont que passa sobre el transvasament de la riera del Palau, a l'altura del carrer d'Orŕ.
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
103 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 05-06-2018     PONT D'ORŔ