PONT PASSAREL.LA DEL MONTSENY5950
Pont per a vianants que estŕ situat a l'altura del carrer del Montseny.
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 1
38 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTŇRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 05-06-2018     PONT PASSAREL.LA DEL MONTSENY