PLAÇA DE ROSARIO DE ACUÑA5955
Rosario de Acuña y Villanueva
Madrid, 1850 - Gijón, 1923
Escriptora, pensadora i feminista

A Terrassa havia donat nom a un carrer entre 1923 i 1987, l'actual carrer de Josep Trueta.
NumeracióLongitud
Sense numeració 140 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 17-05-2019     PLAÇA DE ROSARIO DE ACUÑA