PASSATGE DEL GREMI D'ARTISTES5960
Fa referència a l'entitat que a inicis del segle XX va promoure els moviments artístics locals.

L'Acadèmia Fuster va ocupar el mateix immoble del carrer de Sant Pere, número 25, durant diversos anys.
NumeracióLongitud
Sense numeració 56 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 14-01-2022     PASSATGE DEL GREMI D'ARTISTES