CARRER DE LA PEDRA BLANCA5961
Fa referència a la masia de Can Barba de la Pedra Blanca, documentada des del segle XV, que pertanyia a la Parròquia de Sant Julià d'Altura.
NumeracióLongitud
Senars, del 1 al 19
Parells, del 2 al 12
296 metres
Districte(s)Barri(s)Codi postal
EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL NOM
Data altaData baixaNom del vialObservacions
 08-07-2022     CARRER DE LA PEDRA BLANCA